Determinació inmediata dels paràmetres bioquímics més frequents amb només una gota de sang..

El principi de medició del Reflotron es basa en la fotometria de reflexió, mesurant el canvi de color produit en el reactiu sec. Això permet realitzar les determinacions dels paràmetres bioquímics més importants, amb sang capilar, amb gran fiabilitat i en un breu espai de temps.

Hem complementat les medicions amb  Reflotron, amb el sistema Cobas b 101, que permet la determinació de HbA1c (Hemoglobina glicosilada) i perfil lipídic amb una única punció al dit.


Principals determinacions:

. Risc Cardiovascular: Colesterol, Triglicèrids, Glucosa, Perfil lipídic (HDL, LDL, Colesterol total i Triglicèrids)

. Hiperuricemia : Ac. Úric, Creatinina, Triglicèrids, Colesterol, Glucosa

. Diabetes: Glucosa, Triglicèrids, Creatinina, Hemoglobina glicosilada

. Malaltia Hepàtica: GPT

. Malaltia Renal: Ac. Úric, Creatinina,