És necessari deixar d’entendre la vellesa com una etapa de deteriorament físic i mental i començar a veure-la com un envelliment actiu i saludable per tal de millorar la independència i la qualitat de vida.

El deteriorament funcional que acompanya l’envelliment es pot alentir mantenint una vida mental, física i social activa. L’objectiu no és prolongar la vida indefinidament, sinó tenir la millor qualitat de vida els anys que queden.

Per aconseguir això cal tenir en compte diversos punts:

Vida social activa
Estudis demostren que les persones actives socialment són més felices.

Bona salut mental
Hi ha diversos problemes de salut mental que afecten a les persones amb edat avançada (depressió, ansietat, demència, etc.). L’objectiu és abordar aquests problemes per tal de tenir la millor salut mental possible.

Correcta nutrició, adequada a l’edat
Les persones d’edat avançada tenen uns requeriments nutricionals específics, que implica una dieta amb menys calories però més rica en nutrients per promoure i protegir la salut.

Activitat física
És molt important tenir una vida activa ja que està íntimament relacionat en una millora de la qualitat de vida ja que participa en el manteniment de la salut i en la millora de la funcionalitat de la persona. La pràctica d’exercici habitual redueix la pressió arterial i el colesterol, redueix el risc de patir malalties cardiovasculars i de patir accidents cerebrovasculars, càncer de còlon i tenen un efecte positiu en la sensibilitat a la insulina. L’activitat física entre les persones grans hauria de ser d’uns 30 minuts al dia d’activitat d’intensitat moderada cada dia o la majoria de dies de la setmana.

Des de la farmàcia volem ajudar-te a aconseguir-ho .
Vine i t’aconsellarem sobre pautes saludables d’alimentació i activitat física que derivin en una prevenció i control
de les malalties típiques de l’edat.