La qualitat de les especialitats farmacèutiques elaborades a la industria és indiscutible, però a vegades hi ha pacients que necessiten fàrmacs adaptats a les seves necessitats i la solució és la formulació magistral que permet crear medicaments i preparats personalitzats.

La preparació d’aquests medicaments es fa seguint unes normes establertes per Reial Decret, que es coneixen com NCF (Normes de correcta fabricació) on es descriuen les condicions de personal, laboratori, utillatge, elaboració, matèries primeres, control de qualitat i dispensació necessàries.